به نظر شما این مطلب چه ویژگی هایی دارد؟
مطلب خیلی طولانی و خسته کننده بود
0%
0 0%
بیان مبهمی داشت
0%
0 0%
خیلی خوب بیان شده بود و محتوای قابل استفاده ای داشت
30.00%
دوستی، سلمان، مهدی عرب مختاری
3 30.00%
از قوت علمی خوبی برخوردار نبود
0%
0 0%
خیلی منطقی و منظم بیان شده بود.
20.00%
دوستی، سلمان
2 20.00%
از این مطالب استفاده ی علمی کردم
20.00%
دوستی، سلمان
2 20.00%
هیچ استفاده ی علمی برایم نداشت
0%
0 0%
ادعای بلا دلیل زیاد داشت و مدلل نبود
0%
0 0%
مطالب مستدل بود و جای نقد کمی داشت
20.00%
دوستی، سلمان
2 20.00%
جای نقد زیادی دارد و نویسنده مطلب را فهم نکرده است
10.00%
دوستی
1 10.00%
مجموع: 10 رای 100%
نیرو گرفته از : My Bulletin Board | © 1380-1399
با پارسی سازی : مای بی بی ایران - Ver 5.6
طراحی قالب : delay
ترجمه و اصلاح پوسته : motorola30