مکتب

نسخه‌ی کامل: درس 10(قرآن در چه چیزهایی معجزه است؟)
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
درس 10 این بحث عزیز را خصوصا با توجه به اینکه معجزه بودن آن برای ما هم سوال است از اینجادانلود کنید.