مکتب

نسخه‌ی کامل: به یاد یار و دیار...
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
روی زیبای تو از یاد نخواهم بردن
از تو جز پیش تو فریاد نخواهم بردن
بی‌وفا مرگ به پشت در این خانه رسید
بی وصال تو دلی شاد نخواهم بردن
دل به مهر تو که بستیم دل‌آزار شدی
جان به در زینهمه بیداد نخواهم بردن