مکتب

نسخه‌ی کامل: پشت کار
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
براي ثبات قدم چه کنيم؟
1.افزايش هيجان برنامه و شور فعاليت ها و دور کردن آنها از يکنواختي .
يکي از اموري که موجب نشاط مي شود، شور و هيجان است.
محيط کارتان يا جايي که مطالعه مي کنيد را تغيير دهيد، در صورت امکان برنامه هايتان را متنوع کنيد.
فکر کنيد متناسب با کارتان، چطور مي توانيد هيجان و نشاط کارتان را بيشتر کنيد.
مثلا اگر مطالعه مي کنيد، براي آن بودجه ي زماني محدودي را معيّن کنيد و با خودتان مسابقه بگذاريد. مثلا 3 ساعت در روز براي اصول و 2 ساعت براي تفسير و... زمان قرار دهيد و ببينيد چقدر مي توانيد در اين زمان مطالعه کنيد.

2.عدم توجّه به بزرگي هدف و طولاني بودن راه پيش رو.
هر روز که بيدار مي شويد،‌ خدا را شکر کنيد، که يک روز ديگر زنده ايد، و طوري زندگي کنيدکه انگار آن روز آخرين روز زندگي شماست و شب که مي خوابيد، ميميريد.
زندگي تان در آن روز فرصتي هست، که به خدا نزديکتر شويد وديگر هيچ.

در هرلحظه يک فرصت داريد تا با عمل کردن بر طبق رضاي خدا، يک گام به خداوند متعال نزديک شويد.

قدر امروز را بدانيد، شايد امروز همان آخرين روزتان باشد.