مکتب

نسخه‌ی کامل: مؤسسه فقهي يا درس آزاد؟
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.
اين روزها طلبه هايي که امسال پايه 6 را تمام مي کنند، بدنبال برنامه ريزي براي سال آينده هستند. Blush
برخي طلبه هاي پايه 7 هم بدنبال شرکت در آزمون مؤسسه ها هستند، تا دريکي از مؤسسه ها ادامه تحصيل دهند.
ابتداي ورود به پايه 7 نيز معمولا با نگراني ها و شک و ترديدهاي زيادي همراه است، که آيا اين استاد يا اين برنامه يا اين مرکز، بهترين هست يا گزينه ي بهتري هست؟
اين ترديدها و دودلي ها خيلي اوقات طلبه را از درون متلاشي ميکند.
چه بايد کرد؟ Huh
برخي از اساتيد در حوزه هاي شهرستان ها معتقدند طلبه ي شهرستاني تا اتمام پايه 10 در همان شهرستان ادامه تحصيل دهد و او را از گرداب قم برحذر مي دارند.
ايشان معتقدند بخاطر وجود سليقه ها و نحله هاي مختلف در قم، طلبه گيج مي شود و به هيچ برنامه اي اعتماد کامل پيدا نمي کند، دچار تشتّت مي شود و نمي تواند خوب درس بخواند. Sleepy
ايشان معتقدند بين اساتيد دوره ي سطح قم و آن شهرستان خاص تفاوت زيادي نيست و حتي به لحاظ اخلاقي و ... شهرستان فضاي بهتري دارد. ضمن اينکه فرصت تدريس و تبليغ در شهرستان مهيّاست، اما قم خيلي مشکل است.
امّا در مقابل برخي از اساتيد معتقدند حوزه ي علميّه ي قم در مقايسه با بسياري از شهرستان ها امکانات علمي بيشتري دارد. هرچند در بسياري از شهرستانها تا پايه 6 امکانات خوبي براي طلاب مهيّاست، امّا از پايه 7 طلبه بايد به قم بيايد و از اساتيد و هم بحث هاي قوي استفاده کند تا بتواند در درس خارج موفّق باشد. البته ممکن است در برهه اي از زمان در شهرستاني اساتيد و هم بحث هاي خوبي فراهم باشد، ‌اماّ آن استثناء است.
قاعده ي کلي اين است که جوّ حاکم بر قم بسيار علمي تر است و طلبه بيشتر در جريان تفقّه و اجتهاد قرار مي گيرد. Smile
ايشان معتقدند هرچند تدريس خوب است، امّا برنامه هاي علمي دوره ي سطح سنگين است، مخصوصا اگر با برنامه هاي جانبي قرآني، حديثي، ... تکميل شود. لذا مي توان تدريس را به ابتداي درس خارج موکول کرد.
به اعتقاد ايشان در دوره ي سطح استخوان بندي علمي طلبه شکل مي گيرد و بايد از شتاب زدگي در برنامه ي علمي يا کثرت و تشتّت برنامه اجتناب نمود.
خيلي مهم است که طلبه اسلام شناس خوبي شود تا در حل مشکلات روز جامعه ي مسلمين، نسخه ها و راهکارهاي اسلامي را از منابع استخراج و استنباط کند.
و اگر اسلام شناس نبود، با توجّه به نياز جامعه يا پاسخگو نيست و يا پاسخ هاي التقاطي مي دهد.
قم شهري است که چشمه هاي مختلفي در آن جريان دارد، هر چشمه خواص درماني خاص خودش را دارد. چشمه اي براي دردزانو، ‌چشمه اي براي استخوان ها، چشمه اي براي درد کمر،.... مفيد است. براي طلبه اي که وارد اين شهر مي شود، دو راهکار اصلي هست که دچار سرگشتگي و حيرت نشود،‌ و از فرصت ها بهتر استفاده کند. Rolleyes
1.به يکي از اساتيد حوزه اعتماد کند و نظر او برايش حجّت باشد، در هر تصميمي با وي مشورت کند و توصيّه ي او را اعمال کند و ديگر به حرف هر طلبه اي گوش ندهد. تا چند سال که رشد علمي خوبي داشت، بعد اگر لازم بود به استادي که در سطح بالاتري هست مراجعه کند و در ادامه از ايشان مشورت بگيرد.
2.اگر اين توانايي را داردکه بتواند بين اقوال مختلف، سنجش و مقايسه انجام دهد، با اساتيد مشورت کند.
با توجّه به اهميّت تصميمي که مي خواهد بگيرد و برنامه اي که مي خواهد انتخاب کند،‌ براي مشورت با متخصّصين زمان بگذارد.
نبايد در مشورت افراط کند.
بهتر است با اساتيدي که بيش از 14 سال در حوزه بوده اند مشورت کند. اگر اين اساتيد از روحيّات و استعدادهاي فرد مطّلع باشند و هميچنين روحيّه و طبع و سليقه شان به فرد نزديکتر باشد. مشورت با ايشان مفيدتر است. Wink
توجّه کنيدکه اين مشورت مطابق رضاي خداوند متعال و تکليف شما هست‌، بنابراين در طول اين مدّت از ترديدها و روشن نبودن برنامه ي آينده تان ناراحت نباشيد و براي تصميم گيري عجله نکنيد.
البته براي مشورت بايد زمان محدودي را قراردهد، مثلا دو هفته و در همان مدّت تصميم بگيرد. مزمن و طولاني شدن زمان تصميم گيري زيان آور است و نشاط را از بين مي برد.
همانطور که براي خريدن يک اتومبيل نبايد 5 سال وقت گذاشت‌، براي انتخاب برنامه ي مطلوب تحصيل در دوره ي سطح نيز نبايد چند سال وقت گذاشت و دچار ترديد و دودلي بود.
استادي بهترين شاگردش را به جنگل فرستاد که تنومندترين درخت را بياورد،‌به شرطي که از هر درختي که عبور کرد، ديگر بازنگردد.
شاگرد به جنگل رفت، و پس از يک روز بازگشت.
فکر مي کنيد درختي را آورده بود؟ Big Grin
نه، دست خالي بود.
اين بار استاد به او دستور داد يکي از تنومندترين درخت ها را بياورد.
شاگرد به جنگل رفت و پس از چند ساعت بازگشت.‌
اين بار درختي را آورد که واقعا تنومند بود.
بله اين درس مهمّي است، اگر بخواهيد از ميان اين همه استاد و برنامه ومؤسسه بهترين را انتخاب کنيد، زمان بسيار زيادي را مي گيرد و علاوه برآن به خاطر اختلاف نزديک اساتيد و برنامه ها، در حين اجراي برنامه ي برگزيده، مدام در اين فکر هستيد که نکند برنامه ي ديگر بهتر بوده.
در نتيجه هيچگاه به برنامه جاري، اطمينان کامل نداريد و اين بزرگترين ضربه به برنامه علمي تان هست.
بهتر است يکي از بهترين برنامه ها را انتخاب کنيد و به آن برنامه و اساتيد اطمينان کنيد و از هدر رفتن انرژي تان جلوگيري کنيد. Undecided
ترديد و دودلي دروني يکي از بزرگترين عوامل استرس و اضطراب و اندوه است.

بنابراين محکم گام برداريد و خوب درس بخوانيد و از اين شاخه به آن شاخه نپريد. Smile
خیلی از این مطلبی که گذاشتی تشکر میکنم .
در حقیقت بنده الان در انتهای سال پایه هفتم قرار گرفتم و این مطالبی که فرمودید رو در این یک سال به طور ملموسی حس کردم .
توصیه ها واقعا با شرایط طلبه های پایه هفتم تطابق داره و اگه از برادرای پایه ششم کسی مطلب رو میخونه ازش میخوام واقعا جدی بگیره .
خارج شدن از دودلی و انتخاب یک مسیر خصوصا در رشد علمی خیلی مهمه .