مکتب

نسخه‌ی کامل: اطلاق و تقیید
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

اطلاق و تقیید

موضوع‌ها

  1. اطلاق مقامی (1 پاسخ:)
  2. اطلاق و تقیید (25 پاسخ‌ها:)